Davet Kime Yapılır?

(14 Aralık 2018, Cuma)

Davetçi olmak, zor ve çetin bir iş demiştik. Zordur, çünkü hammaddesi insandır, mesela davetçi değil marangoz olsanız, ağacı uzun kesseniz tekrar kısaltır istediğiniz uzunluğa getirebilirsiniz, kısa kesseniz başka bir yerde kullanabilirsiniz. Ama mesleğinizin hamuru, maddesi insan ise bir defa ölçüp biçersiniz. Eğer isabetli olursanız hem davete muhatap olana faydanız olur, hem size. Eğer isabetsiz olursanız hem kendinize, davetinize hem de karşıdaki insana zarar vermiş olursunuz. Peki, insan yanlış yapamaz mı? Yapabilir ama bunu asgariye indirmesi lazımdır.

Davetin kendisi üzerinde durmuyoruz. Davet; davadır, iletmek istediğiniz mesajdır…

Devamını oku...
 
Öğrenmenin Anahtar(lar)ı

(23 Kasım 2018, Cuma)

İlim tahsil etmek, bir meseleyi iyice bilebilmek, öğrenmek için o meselenin, o işin, belli vazgeçilmezleri vardır. Bu hususta Mecellenin Şerhi “Dürretü’l-Hükkam, şerhu mecelletü’l-ahkâm” dan hareketle konuyu ele almaya çalıştım.

İlim talebesinin 10(on) şeyi bilmesi icab eder. Bunlar göz açıklığını gerektirir. (Talip) bunlara riayet ederse yaptığı işin farkına varır, nasıl bir iş işlediğini bilir hale gelir.

Bu On Şey

1-İlmin ismi, 2-tarifi, 3-muzu’û, 4-mehazı(kaynak), 5-gayesi, 6-vazı’ı(ilmin ilk kurucusu) 7-meseleleri, 8-hükmü, 9-şeref ve fazileti, 10-nisbeti(bağı, rabıtası, ilgili ilimle irtibatı…)

Devamını oku...
 
Ne Olmadığını Söylemek

(9 Kasım 2018, Cuma)

Ne olmadığını söylemek, ne olduğunu söylemekle eş anlamlı mıdır?

İnsanoğlu neden dolaylı konuşmayı seviyor?

Hangi maslahata binaen kendi öz düşüncesini açıklamayı erteliyor?

Başkasının yanlışı söylemek başlı başına bir kimlik ibrazı mıdır?

Bunlar birbirine bağlı problemlerdir ve bir ruh halinin dışa vurumudur.

Ne olmadığını söylemek bir ruh hali, bir ahlak meselesi, bir tavır, bir usuldür.

Devamını oku...
 
Davet-Hizmette Öncülük

(16 Kasım 2018, Cuma)

Her bir fikrin, düşüncenin, hareketin, işin, eylemin, ilmi disiplinin ilk öncüsü piri vardır.

Bunların her birinin sürdürülmesi için de mensupları, takipçileri olması tabiidir. Her hangi bir ilmi disiplinin takipçisi olabilmek için o ilmin, temel ilkelerini, temel kaidelerini bilmek iktiza eyler.

Konumuz olan “davet-hizmet” de her hangi bir ilmi disiplin kadar ehemmiyetlidir. İlmi disiplinler bir disiplin içinde geliştiği için başı sonu ana hatlarıyla bilenler için açıktır. İlmi disipline mensup olmayıp kendini o disiplin ehlinden daha yetkin görenler hep olagelmiştir, elan da vardır ama onlar, tarihten silinip giderler, yaptıkları bazı tahribatlar zamanla telafi edilir. Tahribatları umumi halk içindir, ilme, ilmi disipline zararları ve tahribatları çok fazla olmaz. İlmi disiplinler kendi mecralarını daima bulur ve onun üzerinde yürür gider.

Devamını oku...
 

k_saglam

Yeni Kitabımız Çıktı

egri_agacin_golgesi

Son Eklenenler

Davet Kime Yapılır?
(14 Aralık 2018, Cuma) Davetçi ...
Öğrenmenin Anahtar(lar)ı
(23 Kasım 2018, Cuma) İlim tahsil etm...
Davet-Hizmette Öncülük
(16 Kasım 2018, Cuma) Her bir fikrin, ...
Ne Olmadığını Söylemek
(9 Kasım 2018, Cuma) Ne olmadığını...
AKP Değerlendirmesi
İlgilenen ve merak edenler için ...
Ziya Gökalp'e Dair
(26 Ekim 2018, Cuma) Birlik Gazetesinde...
Cemal Kaşıkçı Vesilesiyle
(12 Ekim 2018, Cuma) Suudi vatandaşı ...

Kimler Sitede

Şu anda 40 konuk çevrimiçi
Üyeler : 3
İçerik : 489
Web Bağlantıları : 5
İçerik Tıklama Görünümü : 2568933
< ?php if( JRequest::getVar( 'view' ) == 'article' ): ? > < jdoc:include type="modules" name="socialwidget" /> < ?php endif; ? >