15 Temmuz / Öznesiz Eylem

(15 Temmuz 2021, Perşembe)

15 Temmuza darbe teşebbüsü demek hareketi hafifletir. Bu bir kalkışmadır. Bir isyan, ülkeye yeni şekil verme isteği ve arzusu ile organize edilenaskeri bir kalkışmadır. Bu harekete destek veren diğer unsurları da hesaba katarsak topyekûn bir toplumsal harekettir.

Türkiye darbelere yabancı bir ülke değil. Cumhuriyetten önce de darbeler olmuştur bu ülkede. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan askeri darbelerin hiçbiriyle tıpatıp aynı değildir.

Benzer tarafları askerin hareketin merkezinde oluşudur.

Diğer darbelerden farklı yanı, askerin içinde de bu darbeye karşı oluşun varlığıdır.

Başka bir özelliği de sahada hareketi yürüten asker, lakin darbeyi planlayan ve başında bulunanalar sivil. Diğer darbelerde olduğu gibi bu teşebbüsün arkasında da dış mihraklar var. Lakin bir farkı daha var o da bu darbeyi yöneten ABD'de mukim bir zat. Garip bir durum daha var darbenin sahibi yok. Aslına bakarsanız sahibi çok.

Bu kadar muğlak ve müphem bir teşebbüse kalkışanların yargılanması ve hesap sorulması da zor. Faili hiç yok gibi ama aynı zamanda failleri de çok. Buna biz naib-i faillerle işi götürüyorlar desek de olur.

Devamını oku...
 
Sadr (Sine, Göğüs) - 2

(26 Haziran 2021, Cumartesi)

Nisa suresi

Sudur kelimesi 90. ayette geçiyor. Ancak, 88, 89 ve 90. ayet birlikte ele alınırsa mana bütünlüğü oluşur.

Ayette geçen, hasuret sudur tabiri, sudurları daralmış olan. Sineleri, göğüsleri, kalpleri sıkışan, daralanlar.

Hasuret kelimesi; daralmak, sıkışmak, sıkılmak. Ama çok maddi daralma.

Bir adamı bir daracık yere tıkayıp etrafından sıkıştırmak, etrafını çevirip sıkıştırmak, alıkoymak, idrara sıkışmak, Bir gussa ve tasa sebebiyle teng-dil olmak... (Bkz. Mütercim Asım Efendi)

"Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah, onları yaptıkları işlerden dolayı baş aşağı ederek eski konumlarına (küfre) döndürmüştür. Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın.

Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin, ne de bir yardımcı.

Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp (tarafsız olarak) size gelenler başka. Eğer Allah dileseydi, onları size musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse; Allah, onlara saldırmak için size bir yol (yetki) vermemiştir." (Nisa, 4/ 88-90).

Devamını oku...
 
Sadr (Sine, Göğüs) - 1

(19 Haziran 2021, Cumartesi)

Sadr; bir organ, göğüs. Çoğulu sudurdur. Herhangi bir nesnenin ön kısmı. Kitabın unvanı. Sözün başı. Bir tarafa yönelme.  Geri dönme. Dönme yeri ve zamanı. Göz önünde bulundurma. Sadr zikir edildiğinde hem kalbe hem de şehvet, heva, öfke, vb. kuvvetlere de işaret edilir. Şifa bulma yeri, hidayeti kaybetmiş sapkınlık... (Ragıp, Müfredat)

Sadr; göğüs, yürek, baş, başkan, ... (Osmanlıca Türkçe Sözlük M. Kanar)

Sadr; sine, bir şeyden bir bölüğe (kısma), rücu, insanın göğsünün yukarısı ve bu sebebden göğüslük dedikleri libâsa derler... (Vankulu)

Sadr; her şeyin yücesine, önüne, baş tarafına, dönüş ve dönmek haletine denir. İcra eylemek, at yarışında öne geçmek, başlık, ... (Mütercim Asım Efendi)

"Yüce Allah, kalbi dört isimle isimlendirdi. Bu isimler; sadr - kalb - fuad ve lübdür.

...

Sadr; İslam'ın madenidir / yatağıdır.  Yüce Allah; "Allah'ın, sadrını (göğsünü) İslâm'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay hâline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler." (Zümer, 39/ 22). (Ebü'l- Hüseyin en-Nuri, Makamatü'l- kulub)

Devamını oku...
 
Tenzil - Tefsir - Tevil

(12 Haziran 2021, Cumartesi)

Tenzil

Nüzul kelimesiyle aynı kökten gelir. Nüzul, yukarıdan aşağıya inmek. Bir yere inmek, misafir olmak. Nezzele; indirdi. Yerine koydu.  Tenezzele; devamlı indi, peyderpey indi.

Kelime ayrıca; görüş, faydalı şey, indirilen şey, tertip düzen, tedricen inmek manalarına da gelmektedir. (Vankulu)

"...Su, rızık, Allah'ın ordusu, azap, şeytan, melek, huzur ve sükûn, rûhu'l-emîn vb.ne atıf yapılmış, bunların yanında Tevrat, İncil ve Kur'an'a, ayrıca Kur'an yerine kullanılan hak, zikir, nur, âyet ve sûre kelimelerine nisbet edilmiştir." (DİA).

Tenzil indirilen Kur'an'dır.

"Şüphesiz bu Kur'an, âlemlerin Rabbi'nin indirmesidir." (Şuara, 26/192)

"Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab'ın indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır." (Secde, 32/2)

Devamını oku...
 

k_saglam

Yeni Kitabımız Çıktı

egri_agacin_golgesi

Son Eklenenler

15 Temmuz / Öznesiz Eylem
(15 Temmuz 2021, Perşembe) 15 Temmuza ...
Sadr (Sine, Göğüs) - 2
(26 Haziran 2021, Cumartesi) Nisa sures...
Sadr (Sine, Göğüs) - 1
(19 Haziran 2021, Cumartesi) Sadr; bir ...
Tenzil - Tefsir - Tevil
(12 Haziran 2021, Cumartesi) Tenzil N...
Makamatu'l-Kulub
(4 Haziran 2021, Cuma) Şeyh muhakkik E...
Saldırı Ahlakı
(20 Mayıs 2021, Perşembe) Rahmetli Nu...
İsrail Küstahlığının Sebepleri
(11 Mayıs 2021, Salı) Batı emperyali...
Adaleti İkame Etmek
(2 Mayıs 2021, Pazar) Adalet; İnsanla...

Kimler Sitede

Şu anda 28 konuk çevrimiçi
Üyeler : 3
İçerik : 589
Web Bağlantıları : 5
İçerik Tıklama Görünümü : 3994059
< ?php if( JRequest::getVar( 'view' ) == 'article' ): ? > < jdoc:include type="modules" name="socialwidget" /> < ?php endif; ? >