Fitne Anında Dile Dikkat

(12 Şubat 2018, Pazartesi)

Fitne günlerinde söylentiler çoğalır, dedikoduyu yayma ve abartma arzusu artar. Bu sinsi tehlike içinde kulaklar her söyleneni kabul etmek için hazırdır. Fitne günlerinde pek çok kelime kılıçtan daha şiddetlidir. Bunun için, hakikatten kopuşu artıracak ve fitne ateşini artıracak her kelimeden dilimizi tutmak/korumak üzerimize vaciptir.

Allah’ın insan vücudunda yarattığı en tehlikeli şey dildir. Bunun için Allah(c.c) müminleri uyararak şöyle buyuruyor: “Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.” ( İsra, 53)

Devamını oku...
 
Şarkiyatçılık

(2 Şubat 2018, Cuma)

Edward Said’in gündeme getirdiği şekliyle oryantalizm; bir ilim dalı olmaktan çok, sömürgeciliğe destek amacıyla oluşturulan ideolojik kurgudur.

Adı şarkiyatçılık da olsa, yalnızca temel coğrafi bir Şark - Garp ayrımını inceleyen farklarını tesbit eden bir ilim de değildir.

Ama bu kurgu, hayali de değildir. Bilim ve istatistikle desteklenen ve zihinleri oluşturmaya etki eden bir kurgudur. Bu kurgu; jeopolitik bilincin araştırma metinlerine, estetik, iktisat, sosyoloji, tarih, filoloji metinlerine dağılımıdır.

Aslına bakarsanız; araştırmaya dayalı buluş, filolojik yeniden yapılandırma, psikolojik çözümleme, manzara tasviri, sosyolojik tahliller gibi araçlarla Batının üstünlüğünü zihinlerde yer etmesini sağlayan, bu işlevi gören bir harp sanatıdır. Bu ince ve hileli sanat, sömürücülerin ana malzemesi olarak bugüne kadar iş gördü ve elan görmeye devam ediyor.

Devamını oku...
 
İç-Dış İlişkilerinde Dengenin Temini

                                                                                                             (26 Ocak 2018, Cuma)

Kâinatın fihristi mevkiinde olan beniâdem, kâinat gibi bünyesinde çok şey barındırır. Barındırdıkları arasında birbiriyle uyumlu olanlar çoğunlukta ise de birbiriyle zıt unsurları da bünyesinde taşır. Yüce Allah insanı böyle bir tıynette yaramıştır.

İnsan, beden/cisim ve ruhtan, madde ve manadan müteşekkildir.

İyilik ve kötülük yapabilme istidadında var edilmiştir.

Rahmanî ve şeytanî unsurları birarada bulunduran bir mahlûktur insan.

İnsanın içe doğru derinleşme ve dışa doğru açılma özelliği vardır.

İç ve dış ayırımı yaparak insanı değerlendirmek, kendimizi iyi tanımamıza yardımcı olur.

“Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (fücur ve takva) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.” (Şems,7-10)

Devamını oku...
 
İnsan mı, Eleman mı?

(20.01.2018)

Eleman (aslı Fransızca): Bileşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, öğe, unsur. Bir kuruluşta, bir yerde çalışan insanların her biri. Kümeye ait varlıklardan her biri.

İnsan; (aslı Arapça): İki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı. (Bu kelimenin aslı, lugat âlimlerince “ins”den geldiği söylenir. Kamusta da kufiun'a göre “Nisyan” kelimesinden geldiği zikredilmektedir.) Akıl, şuur ve iman ile diğer canlılardan ayrı, Cenab-ı Hakk'ın en mükerrem yarattığı mahlûku olup, Rabbani nimetleri unutkanlığı dolayısıyla insan denilmiş. Ünsiyet peyda eden manasında olduğu da söylenmiştir. Yani uyumluluk gösterebilme yeteneği olan mahlûktur.

Devamını oku...
 

k_saglam

Yeni Kitabımız Çıktı

egri_agacin_golgesi

Son Eklenenler

Fitne Anında Dile Dikkat
(12 Şubat 2018, Pazartesi) Fitne günl...
İç-Dış İlişkilerinde Dengenin Temini
                          ...
Şarkiyatçılık
(2 Şubat 2018, Cuma) Edward Said&rsquo...
Sadrazam Said Halim Paşa
(5 Ocak 2018, Cuma) Mehmed Said Halim P...
Normallik
Normal; kurala, alışılmışa uygun, d...
Ebu Yusuf'un1 Harunurreşid’e Tavsiyeleri2
Bismillâhirrahmânirrahim, Allah, Emir...
Ülke - Bölge - Dünya
(15 Aralık 2017, Cuma) İslam dünya...
Dostum Gazali
                          ...

Kimler Sitede

Şu anda 121 konuk çevrimiçi
Üyeler : 3
İçerik : 458
Web Bağlantıları : 5
İçerik Tıklama Görünümü : 2149694
< ?php if( JRequest::getVar( 'view' ) == 'article' ): ? > < jdoc:include type="modules" name="socialwidget" /> < ?php endif; ? >