Toplumsal Yapılanmada Dinin Yeri - I

(30 Mayıs 2020, Cumartesi)

Din; kişi, aile, toplum, devlet yapılanması ve uluslararası ilişkilerde nasıl yer alır, ne ölçüde belirleyici olur veya olmalıdır? Dinin anlaşılması, dini hayatın ne olduğu, nasıl olması lazım geleceği, din-akıl, din-bilim ilişkisi, aralarındaki bağ ve bağlantı nasıl olmalıdır?

Din, dini hayat denilince insanlar ne anlar, nasıl anlarlar? İslam dini ile diğer semavi dinler arasında farklar var mıdır? Risalet-i inkâr eden kişi dindar olabilir mi?

Meseleyi birkaç başlık altında ele almak mümkün.

1- Allah'a inanmayanlar için din ne ifade eder?

2- Allah'a inanıp her hangi bir semavi dine inanmayanlar için ne ifade eder?

3- Ehl-i kitap için din ne ifade eder?

4- Müslümanlar için din ne ifade eder veya etmelidir?

Müslüman olduğunu söyleyenlerin de kendi içindeki farklılıkları nelerdir veya bu farklılıklar neden kaynaklanır?

Başka bir mesele de dine inananlar arasında, dinin insan hayatında etkisi nasıl olmalıdır, inananlar bu konuda ne düşünüyor, nasıl davranıyorlar veya nasıl davranmalıdırlar?

Devamını oku...
 
Acziyetin İçinde Saklı Kuvvet

(16 Mayıs 2020, Cumartesi)

"Der tarik-i aczmendî lâzım âmedçâr çiz / Fakr-ı mutlak, acz-i mutlak, şükr-i mutlak, şevk-i mutlak ey aziz." Said Nursi

Acizlik yolunda (yürüyene) lazım gelen çare, şey / Mutlak fakr, mutlak acz, mutlak şükr, mutlak şevktir ey aziz.

Kuvvet ve acizlik, iki zıt gibi görünse de biri diğerini besler. Acziyet olmasa kuvvetin değeri anlaşılmaz.

En güçlü olanların acizlikleri derin ve ürkütücüdür. Gizledikleri zaaf ve çaresizliklerini, içine düştükleri boşlukları, boyun eğdikleri ne ise onları, kuvvet ve güç gösterisiyle örterler. Zaafları ve acizlikleri açığa çıkmasın diye etraflarına duvarlar örerler.

Halbuki aciz olmak, aciz kalmak, güç yetirememek insanidir. Bütün insanlar öyle veya böyle aciz kalabilirler. Allah'ın önünde, Allah'a karşı bütün insanlar güçsüzdür, acizdir. İnsanın Allah'a karşı acizliği sadece ahirette değildir, bu dünyada da beniâdem aciz kalabilir. Semavi ve arzî afetler, değişik hastalıklar, salgınlara karşı da acizliğimiz orta yere serilir zaman zaman.

Devamını oku...
 
Taziye Mesajı

İslam davasının müdafii ve hizmetkarı, değerli insan, aziz dostum ve dava arkadaşım, YALÇIN YAVUZ, Özbekistan'da geçirdiği bir kriz sonucu Hakk'ın Rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet ve mağfiret, kederli ailesine, dostlarına ve dava arkadaşlarına sabr-ı cemil niyaz ederim. Ahiret yolculuğun asan, makamın cennet olsun.

 
Genelleme? Komplo? Teferruat?

(7 Mayıs 2020, Perşembe)

Hangi konu, hangi iddia, hangi tez nerede ve kadar gündeme getirilmelidir. Üzerinde nasıl ve ne oranda durulmalıdır. Bu hal; konuyu gündeme getirenin inisiyatifine ve tarzına bağlı bir durumdur.

Gündeme taşınan, ele alınan konu, anlatanın ana konusu ise üzerinde detaylı durulur, eğer bir tez ve bir iddia ise detay çok önem kazanır.  Hele kişinin ihtisas alanı ise ve bu alanda tez ileri sürüyorsa, tabii ki bıktıracak kadar detaya girmesi mecburidir, çünkü tezini ispatlaması gerekir.

Bir tez ileri sürüp onu destekleyen materyal verilmese, o tez, o iddia havada kalır, slogan düzeyini geçemez. Ciddi iddialar ve tezler, karşı tarafın tezlerine de yer verme mecburiyetindedirler. Çünkü bir tez ileri sürmek, bir iddiada bulunmak, başka bir teze, bir iddiaya, bir düşünceye vs. karşı çıkmak veya yeni bir bakış açısı getirmektir veya öyle olmalıdır. Bu sayılanları içermeyen savlara tez veya iddia, ya da yeni bir bakış açısı denilemez. Öyle bir içerik ihtiva etmediği halde tez veya yeni bir bakış açısı diye ileri sürülen yığınca piyasa malı malzeme orta yerde dolaşıyor.

Devamını oku...
 

k_saglam

Yeni Kitabımız Çıktı

egri_agacin_golgesi

Son Eklenenler

Toplumsal Yapılanmada Dinin Yeri - I
(30 Mayıs 2020, Cumartesi) Din; kişi,...
Acziyetin İçinde Saklı Kuvvet
(16 Mayıs 2020, Cumartesi) "Der tarik-...
Genelleme? Komplo? Teferruat?
(7 Mayıs 2020, Perşembe) Hangi konu, ...
Hani Kamplaşma Olmayacaktı!
(4 Mayıs 2020, Pazartesi) Bilim-din i...
Nesli Koruma Mücadelemizi Sürdüreceğiz
(28 Nisan 2020, Cuma) Geçtiğimiz haft...
İnsan Evladı Kendine Kulak Ver!
(24 Nisan 2020, Cuma) İnsan evladı ol...
Kaçınmak - Sığınmak
(17 Nisan 2020, Cuma) Kaçınmamız ger...
İçimize Dönmenin Vakti
(10 Nisan 2020, Cuma) Koronavirüs musi...

Kimler Sitede

Şu anda 21 konuk çevrimiçi
Üyeler : 3
İçerik : 542
Web Bağlantıları : 5
İçerik Tıklama Görünümü : 3545702
< ?php if( JRequest::getVar( 'view' ) == 'article' ): ? > < jdoc:include type="modules" name="socialwidget" /> < ?php endif; ? >