Yeni Modernlik ve İslamlaşma (6)

(8 Haziran 2018, Cuma)

Yeni Modernliğe Karşı Yeni Nesil İslamlaşmayı Sağlayacak

Kendi çağını anlayan, onunla aynı dili konuşan, çağın imkânlarından istifade ederek İslam’ı çağın insanının anladığı şekilde sunabilen bir gençlik. Hem bu çağla iletişim kuracak, onu anlayacak hem de onun azgınlıklarıyla hesaplaşacak bir gençlik.

İşte bu gençlik; İslam’ın özüne, esasına, temel metinlerine sımsıkı sarılarak; sağlam ve sarsılmaz imanlı bir nesil olacak, bu iman sahibi insanlardan oluşan ve ahlaki ilkelere son derece bağlı bir topluluk oluşturacak. Sonra bu ahlakı kurumlara içirmek ve orada iman ve ahlaklarıyla numune teşkil etmeyi sağlayacak.

Yetişecek olan bu nesil geleceğin inşasını gerçekleştirebilecek. Bu nesil; bilgi ile bilinci içiçe ve birlikte elde edecek ve bunu topluma, kurumlara uygulayacak.

Devamını oku...
 
Şevşevık(*)

                                                                                                        (1 Haziran 2018, Cuma)

Raviler rivayet eder, hikâyeciler hikâye eder, kısacılar kısa eder, esatiriler de derler ki; Hz. Süleyman bir rüya üzere kuş tüyünden bir kasır/köşk yapmak ister. Devrin ünlü mimarlarını çağırır, bunun mümkün olup olmadığını sorar. Bazı mimarlar derler ki; efendim buna ne hacet; siz emir buyurun yeryüzünün neresinde güzel ve şatafatlı köşk-kasır-yapı varsa hepsini getirtelim, içlerinden beğendiğinizi seçin onun daha güzelini yaparız. Bu kadar kuş tüyü nerden temin edilir, hem temin edilse tüyden köşk/kasır nasıl inşa edilir. Kimi mimarlar derler ki kuşların tüyleri yolunursa onlar çıplak kalır avret yerleri görünür bu da edebe aykırıdır. Daha başkaları başka fikirler serdettiler. Sonunda bir grup; eğer isterseniz bu mümkündür efendim, der. Bunun mimari özelliklerini de detaylı şekilde Hz. Süleyman’a arz ederler. 

Süleyman (a.s.) kuş tüyünden bir saray/köşk/kasır inşa etmeye karar verir. Bunu duyan bazı bilgeler gelirler ve bu işin zor olacağını söylerler, onları azarlar ve kesin kararını verir.

Karar vermeye verir ama kuşların tüyleri farklıdır, renkleri farklıdır. Bu kadar değişiklik içinde nasıl bir ahenk olabilir?

Bir heyet teşkil edilir ve hangi kuş türünün tüyü yapının neresinde kullanılır bu da tesbit edilir.

Rivayet oldur ki; şevşevıkın yedi renkten tüyleri varmış, bu renkler durmadan yer değiştirir hangi rengin kuşun neresinde olduğu kestirilemezmiş.

Mimarlar, şevşevıkın tüylerini yapının görünür yedi yerine yerleştirilmesi en uygun olanıdır, diye karar vermişler.

Nihayet sıra kuşlara duyurmak ve onların tüylerinin yolunmasını sağlamaya gelir.

Devamını oku...
 
Yeni Modernlik ve İslamlaşma (5)


(25 Mayıs 2018, Cuma)

Hakikatin Ortaya Çıkması

“Barika-i hakikat müsademe-i efkârdan doğar” Namık Kemal
[Hakikat parıltısı, ışığı aydınlığı, fikirlerin çarpışmasından/ çarpmasından doğar.]

Bu hususta birkaç önemli mesele vardır.

a-Fikir olacak ve bu fikrin sahibi ve temsilcisi olacak.

b-Bu fikir sahipleri, konuyla ilgili başka fikirlerin varlığına inanacaklar, onu da kabul edecekler.

c-Bu fikirlerini, düşüncelerini hangi konuda olursa olsun, zıt fikirlerle, düşüncelerle, anlayışlarla test edebilme cesaretini gösterecekler. 

d-Kani oldukları fikirlerin mutlak hakikat olmadığına da inanacaklar.

e-Hakikat peşinde olacaklar. Kendi fikirlerini karşı tarafa dayatmayacaklar. Meselenin ana mihverini, ‘gerçeğin peşinden koşmak, gerçeği aramak, ön kabullerden kaçınmak’ olarak tarif etmek imkân dâhilindedir. 

Devamını oku...
 
Yeni Modernlik ve İslamlaşma (4)

(18 Mayıs 2018, Cuma)

Kavimler Arası İlişkiler

Modern dünya; hem globalleşiyor, küreselleşiyor, devletler biraraya gelerek birlikler kuruyor, hem de etnisiteyi körüklüyor, cazip hale getiriyor.

***

Bu modern dünyanın faili kim veya kimler?

Çokuluslu şirketler, beynelmilel kurum- kuruluşlar, güçlü medya grupları, fikir üreten merkezler, bilimsel kuruluşlar, uluslararası akademik çevreler, nobelciler, NATO, BM gibi uluslararası kuruluşlar….

****

Dış dünya; kavmiyeti milliyete, milliyeti vatandaşlığa, vatandaşlığı da devlete sıkı bağlarla bağlamış. Mesela bir Alman için Alman milliyetçiliği ile Alman vatandaşlığı, Alman devleti birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bir Fransa vatandaşı için; ırkı ne olursa olsun, düşüncesi ne yöne doğru olursa olsun, -ister kapitalist, ister sosyalist, ister ateist, ister dindar fark etmez- Fransa vatandaşlığı ve Fransa devleti ana belirleyicidir. 

Devamını oku...
 

k_saglam

Yeni Kitabımız Çıktı

egri_agacin_golgesi

Son Eklenenler

Yeni Modernlik ve İslamlaşma (6)
(8 Haziran 2018, Cuma) Yeni Modernliğe...
Şevşevık(*)
                          ...
Yeni Modernlik ve İslamlaşma (4)
(18 Mayıs 2018, Cuma) Kavimler Arası ...
Yeni Modernlik ve İslamlaşma (5)
(25 Mayıs 2018, Cuma) Hakikatin Ortaya...
Yeni Modernlik ve İslâmlaşma (2)
                          ...
Yeni Modernlik ve İslâmcılık/İslâmlaşma
(27 Nisan 2018, Cuma) Bu topraklarda ...
AKP - Dış Siyaset
(20 Nisan 2018, Cuma) Bir ülkenin d...
Zeytin Dalı Harekâtı Sonrası Suriye
                          ...

Kimler Sitede

Şu anda 132 konuk çevrimiçi
Üyeler : 3
İçerik : 472
Web Bağlantıları : 5
İçerik Tıklama Görünümü : 2332314
< ?php if( JRequest::getVar( 'view' ) == 'article' ): ? > < jdoc:include type="modules" name="socialwidget" /> < ?php endif; ? >