Malcolm X ve Ben / Ölümden Dönüş PDF Yazdır e-Posta

(11 Aralık 2020, Cuma)

"Eskinin köleleri gibi sevişir, dövüşür ve birbirimizi öldürür, ama sıra hesaplaşmaya gelince beyaz adamı karşımızda hakim olarak geçirirdik. O bizim problemlerimizin çözümünde tek yetkiliydi ve her sözü kanundu. Sonunda hepimizin, bütün siyah insanların onların kanunlarına uymaya mecbur olduğumuz vatandaşlık gereklerimizin de olduğunu keşfettik." (94)

Amerikalı siyahi Müslümanların tarihi gelişmesini ve fikri seyrini nefis bir anlatımla kitapta bulabiliriz. Yer yer cümle kopuklukları - nadir de olsa- bazı yanlış kelime seçimlerini bir yana bırakırsak kayda değer bir çeviri... M. Burak'ın diline sağlık.

 

Beyaz adamın yıllar yılı zulüm tezgâhlarını, vahşetini olaylar örgüsüyle rahatlıkla takip edebiliriz kitapta. Irkçılığın zirve yaptığı dünyamızda, kitap bu konuda da bir iz, bir işaret, bir hafıza sağlıyor.

Beyaz adamın Malcolm'ın tabiriyle Şeytanın siyahileri hor-hakir görmesi, onları uyuşturucu dünyasına çekmiş, kızlarına tecavüzü bir hak olarak görmeleri sıradan eylem kabul etmelerini sağlamış. Siyahileri ikinci- belki beşinci, altıncı- sınıf vatandaş saymaları siyahileri uç kutuplara itmiş. O hale gelmişler ki Tanrı siyahilerin Tanrısı kabul edilmiş. Bu da Elijah Muhammed (7 Ekim 1897 - 25 Şubat 1975), ABD'de "İslam Ulusu" olarak da bilinen Amerikan İslam Misyonu adlı Siyah hareketinin önderini nebi gibi görmelerini sağlamıştır. Gerçek bir İslamî inanışın yerleşmesi yılları almış ve büyük bedeller ödemesine sebep olmuştur bunun yegane müsebbibi Beyaz adamın ırkçılığıdır.

Sömürücü Beyaz adam//şeytan fikrinden asla vazgeçmiş değildir, belki bazı önceliklerini değiştirmiştir.  Yani kurallarını ve tezgahlarını değiştirmiştir. Farkına varılan bu ırkçılıklarını başka yollarla insanları uyutmaya başlamıştır demek de mümkün.

Pis zencilere karşı takındıkları nefret edici tavırlarını düşük işlerde çalıştırarak onları beyaz adamın konforunu temin eden vasıta haline dönüştürmüşler.

Beyaz adam daima hakim, güçlü, o düşünür, o yeni keşifler yapar, o dünyaya yön verir, en iyi siyaseti o uygular, dünyanın bütün problemlerini ancak o çözer.

Ülkeler arası savaşı o başlatır, savaşın sona ermesine o karar verir. Hangi ülke nasıl idare edilmesi lazım geldiğine o karar verir.

Kendini çoğu zaman gizler, gerekmedikçe ön safta görünmez, savaşmak zorunda kalırsa ön cepheye siyahileri veya siyahiler mevkiine yerleştirdiği diğer ülke insanlarını ileri sürer.

Şeytan siyah vaizler bulur. Bulduğu vaizler Beyaz adamın sulhseverliğini, zencileri ne kadar çok düşündüklerini, anlatır dururlar. Bu da tutmazsa haklarını ahirete bırakmalarını anlatırlar, nasıl olsa beyaz adam şeytandır, ahirette onlardan haklarını siyahilerin tanrısı alır.

Şeytanların kendi içinde; birinci, ikinci, üçüncü... kademeleri vardır. Her bir kademedeki Şeytan bulunduğu kademeye göre bir vazife ifa/icra eder. En büyük şeytan (Dünya büyük gücü) tüm dünyayı idare eder veya öyle sanır, onun bir altındaki dünyanın büyük ve etkin devletlerini idare eder, bir altındaki, bölgesel güçleri idare eder, onun bir altındaki daha küçük devletleri idare eder, bu silsile parti başkanlarına, kanaat önderlerine kadar uzanır gider. Bu silsile hiyerarşik bir düzen içinde yürütülür asla bozulmaz.

Burada istismar edilen din(!) her zaman sulhseverlik rolünü oynar. Bu senaryoda (ABD'de) Elijah Muhammed Beyaz adamı besler. ABD'deki hareketi siyahi bir veçheye büründürür, ortaklaşa ırkçılığa evirirler.

Bu uygulama sadece ABD'de icra edilmez tüm dünyada benzer senaryolar - farklı renklere bürünerek - fiilen icra edilir. Nerede şeytanın ve avenesinin hilesi fark edilir ve bir karşı koyuş başlarsa, orada bir Elijah Muhammed bulunur.

İslam'ın evrenselliğini kavrayan Malcolm X harekete geçince, İslam'ın bütün insanlığa gönderilmiş son ve fıtrat dini olduğunu haykırınca Beyaz adamın beslemeleri tarafından şehit edilir. Dünyanın neresinde ırkçılık putuna dokunulursa ırkçı putperestler harekete geçer ve hakiki muvahhidlere karşı şeytanların bütün kademeleriyle ortaklaşa o ırkçı put kırıcılarını karalar ve yok etmeye çalışırlar. Muvahhidlere karşı milli/ yerli veya ulus- devlet menfaatlerini kullanarak sustururlar. Yerel olan, mevzii olanı, evrenselliğin önüne geçirerek cihan şümul İslam anlayışının yerine ikame etmeyi sağlamışlardır.

Neslimizi / geleceğimizi kötürümleştiren Şeytani oyunları keşfetmek, hile ve hudasının farkına varmak zorunda ve ödevindeyiz. İtikadımızı ve amellerimizi Kur'an ve sahih sünnetten almazsak, onlara sokulan şüphe ve tereddütleri izale etmezsek, İslam anlayış, düşünüş ve yaşayışını bölgesel ve kavmi hasletleri öne çıkararak hayat sürmek istersek bilelim ki emperyalistlerin değirmenine su taşımış olacağız. Böyle bir ortam oluşursa Beyaz adam / şeytan bütün kademelerini devreye sokar, dini (!) de aracı olarak rahatlıkla kullanır.  Elijah Muhammed aracılığıyla nasıl ABD'de İslam siyahilerin dini haline getirildiyse benzer bir şekilde İslam'ın evrenselliği saptırılarak geri kalmış (!) ülkelerin, insanlığını tamamlamamış olan insancıkların dini haline getirilir.

Rabbini nizamın potasında eriyen, iliklerine kadar Kur'an ve sahih sünnet sinen ve şahsiyeti İslam'ın istediği şahsiyet olan, zevki, düşüncesi, adetleri, duygu ve düşünceleri saf ve berrak İslam olan kişi, toplum oluşturursa, onlar bu Şeytanî oyunları bozabilir, insanlığa bir örneklik gösterebilir. Bu beceri ve güç imandan ve ihlastan gelir.

Allah bizi sapmaktan ve saptırmaktan muhafaza buyursun.

 

Malcolm X ve Ben-Ölümden Dönüş

Hakim Cemal

Tercüme; Mehmet Burak (Bürde Yayınları, 1984)

NOT: Bu yazı 1984 yılında kaleme alınmıştır. İmlasına dahi dokunulmamıştır.

 

 

 

 

 

k_saglam

Yeni Kitabımız Çıktı

egri_agacin_golgesi

Son Eklenenler

Mehmet Taşkıran Rahmet-i Rahman'a Kavuştu
(28 Aralık 2020, Pazartesi) Ömrünü ...
Asıl Yenilgi Nedir Yahut Yenilmek Yok Olmak Mıdır?
(7 Ocak 2021, Perşembe) ..... Gün ba...
Çiftçi ile Ayı
(28 Aralık 2020, Pazartesi) Çiftçini...
Kamuoyuna Duyuru
(24 Aralık 2020, Perşembe) Bilgi üre...
Taziye
(23 Aralık 2020, Çarşamba) Diyarbak...
Önceliklerimiz
(18 Aralık 2020, Cuma) Mümin, önceli...
Malcolm X ve Ben / Ölümden Dönüş
(11 Aralık 2020, Cuma) "Eskinin kölel...
Sohbet
(4 Aralık 2020, Cuma) Sohbetin asıl k...

Kimler Sitede

Şu anda 14 konuk çevrimiçi
Üyeler : 3
İçerik : 570
Web Bağlantıları : 5
İçerik Tıklama Görünümü : 3741516
< ?php if( JRequest::getVar( 'view' ) == 'article' ): ? > < jdoc:include type="modules" name="socialwidget" /> < ?php endif; ? >