Say ü Gayret PDF Yazdır e-Posta

(14 Ağustos 2020, Cuma)

Bir adale ne kadar fazla çalışırsa o derece inkişaf eder. Say, onu yorup eskitecek yerde onu kuvvetlendirir. Fizyolojik ve zihni faaliyetlerin, kullanma yoluyla geliştiği müşahedenin ilk verilerindendir. Ferdin tekamülü için cehdin, elzem olduğu keyfiyeti de böyledir. Zekâ ve ahlak duygusu, tıpkı adaleler gibi, temrin ve talim noksanlığı dolayısıyla dumura uğrar. Her birimizin bedeni ve zihni terakkimiz, fonksiyonel faaliyetlerimize ve sarf ettiğimiz cehtlere tabidir. (Alexis Carrel, İnsan Denen Meçhul)

Zihin çalışmayınca dimağ tembelleşir ve atıl hale gelir. Akıl da işletilmeyince o da dumura uğrar.  Ata sözü; "işleyen demir pas tutmaz" da bu meyanda söylenmiştir denilebilir.

Ahlakımız da öyledir. "İki günü eşit olan ziyandadır" Nebevi uyarısı da her iyi hasletimizin daima çalıştırılması ve her an yeni bir iyiliğe koşması lazım geldiğinin işaretidir.

 

Fiziki vücut nasıl hareket istiyorsa, zihin ve akıl yürütme de hareket ister. İkisini de çalıştıracağız.

Zihni faaliyet nasıl cereyan eder? Biz aklımızı ve zihnimizi, zekamızı nasıl çalıştırırız? Ahlakımızı nasıl daima diri ve canlı tutacağız?

Bunun üzerine her bir fert kendini yoklamalı ve nasıl aklını çalıştırdığını idrak etmeye gayret göstermelidir.

Bu, beden ve ruhun, akıl ve zekanın, adale ve dimağın uyumlu ve ortak çalışmasıyla mümkündür. Bedeni çalıştırmaz isek fiziki varlığımız tehlikeye girer ve bedenimizin marazlarıyla uğraşır, akıl ve zihnimizin işleyişine vakit ayıramayız.

Sadece bedenimizin gelişimi için çalışır, ruhumuzu, aklımızı, zihnimizi, kalbimizi beslemez isek o zaman vücudumuz gelişir zihnimiz körelir ve vücut ve ruh dengesi bozulur. Akıl erdiremez devasa bir vücuda malik oluruz.

İnsanın varlığı, dünyada bulunmaktan ibaret değildir. Dünyada bulunuyor olmasının sebebi varlığını sahici kılmak, işe yarar hale getirmektir. Bu da hem beden, hem ruh, kalp, zihin ve akıl varlığını tahkim etmekle sağlanabilir.

Vücudumuzun nasıl harici ve dahili organları varsa, akıl, zeka, ahlakımızın da vücudumuzun organlarına benzeyen değişik halleri vardır. Organlara benzeyen değişik halleri mutlaka işletilmelidir. Bunları atıl bırakmak, zekamızı dondurur ve bizi ebleh kılar.

Her bir insan kendi özüne, zatına, iyi bakması onu tanıması ve işletmesi elzemdir. Kur'an buna lübb (çoğulu elbab) der, yani özlü akıl. Bu hem kalptir hem akıldır.

Zihnin işleyişini, kalpten ve ruhtan ayırarak işletmeye çalışırsak ahlak dışına çıkmış oluruz. Beden ve zihni nasıl birbirinden ayıramıyorsak, ahlak ve fizyolojimizi birbirinden ayıramayız. İkisini birlikte çalıştıracağız ki, bedenimizle ruhumuz yekdiğerini besler hale gelsin.

Meseleyi içinden çıkılmaz hale getirme niyetinde değilim.  Bu tür hususlarda misale baş vurmak en iyi yoldur. Ben de bir iki misal vererek meramımı anlatmaya çalışayım.

Her gün belli fiziki hareketler yaparak mesela yüzerek veya yürüyerek vücudumuzu zinde tutabiliriz. Bunun gibi her gün belli bir konuda düşünerek mesela dünyanın yaratılışı hususunda akıl yürütebiliriz. Ve yine her gün belli bir zaman ayırarak Kur'an okuyabiliriz. Böylece hem bedenimizi zinde tutmuş oluruz hem aklımızı çalıştırır, onun diriliğini sağlamış oluruz, hem de Kur'an okuyarak ruhumuzu ve kalbimizi beslemiş oluruz. Bunlardan herhangi birini ihmal edersek, Allah'ın bize bahşettiği bir yönümüzü eksik bırakmış oluruz.

Herkes kendi özüne danışsın ve hangi tarafını eksik bırakmış olduğunu anlamaya çalışsın. Eğer bunları uyumlu bir şekilde icra ediyorsa, bunların temrinlerini çoğaltsın,  o zaman nasıl bir gelişme seyrettiğini bizzat müşahede etmiş olacak.

Eğer bunlar icra edilirse kişi; dış dünyayla, kâinatın işleyişiyle kendi bedensel ve iç işleyişi arasındaki dengeye daha iyi bakabilir.

Bu hali yaşayan şahsiyet; kendi içinde tutarlı, kâinatın işleyişi ile de uyumlu bir hayat sürer. Kainatla, börtü böcekle de anlaşabilir.

 

k_saglam

Yeni Kitabımız Çıktı

egri_agacin_golgesi

Son Eklenenler

Lâf - Lâfız
(21 Ocak 2021, Perşembe) Lâf: Farsça...
Mehmet Taşkıran Rahmet-i Rahman'a Kavuştu
(28 Aralık 2020, Pazartesi) Ömrünü ...
Asıl Yenilgi Nedir Yahut Yenilmek Yok Olmak Mıdır?
(7 Ocak 2021, Perşembe) ..... Gün ba...
Çiftçi ile Ayı
(28 Aralık 2020, Pazartesi) Çiftçini...
Kamuoyuna Duyuru
(24 Aralık 2020, Perşembe) Bilgi üre...
Taziye
(23 Aralık 2020, Çarşamba) Diyarbak...
Önceliklerimiz
(18 Aralık 2020, Cuma) Mümin, önceli...
Malcolm X ve Ben / Ölümden Dönüş
(11 Aralık 2020, Cuma) "Eskinin kölel...

Kimler Sitede

Şu anda 14 konuk çevrimiçi
Üyeler : 3
İçerik : 571
Web Bağlantıları : 5
İçerik Tıklama Görünümü : 3757669
< ?php if( JRequest::getVar( 'view' ) == 'article' ): ? > < jdoc:include type="modules" name="socialwidget" /> < ?php endif; ? >