Tenzil - Tefsir - Tevil

(12 Haziran 2021, Cumartesi)

Tenzil

Nüzul kelimesiyle aynı kökten gelir. Nüzul, yukarıdan aşağıya inmek. Bir yere inmek, misafir olmak. Nezzele; indirdi. Yerine koydu.  Tenezzele; devamlı indi, peyderpey indi.

Kelime ayrıca; görüş, faydalı şey, indirilen şey, tertip düzen, tedricen inmek manalarına da gelmektedir. (Vankulu)

"...Su, rızık, Allah'ın ordusu, azap, şeytan, melek, huzur ve sükûn, rûhu'l-emîn vb.ne atıf yapılmış, bunların yanında Tevrat, İncil ve Kur'an'a, ayrıca Kur'an yerine kullanılan hak, zikir, nur, âyet ve sûre kelimelerine nisbet edilmiştir." (DİA).

Tenzil indirilen Kur'an'dır.

"Şüphesiz bu Kur'an, âlemlerin Rabbi'nin indirmesidir." (Şuara, 26/192)

"Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab'ın indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır." (Secde, 32/2)

Devamını oku...
 
Makamatu'l-Kulub

(4 Haziran 2021, Cuma)

Şeyh muhakkik Ebu'l- Hüseyn en-Nuri'nin Makamatu'l- Kulub'ünden

Makamatu'l-Kulub dörttür. Yüce Allah, kalbi dört isimle isimlendirdi. Bu isimler; sadr - kalb - fuad ve lübdür.

Sadr; İslam'ın madenidir / yatağıdır.  Yüce Allah; "Allah'ın, sadrını (göğsünü) İslâm'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay hâline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler." (Zümer, 39/ 22)

Kalb; imanın madeni/ yatağıdır. Yüce Allah; "Bilin ki, aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize güzel göstermiş; inkârı, fasıklığı ve (İslâm'ın emirlerine) karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir." (Hucurat, 49/7)

Fuad; marifetin madeni/ yatağıdır. Yüce Allah; "Fuad, (gözün) gördüğünü yalanlamadı." (Necm, 53/11)

Devamını oku...
 
Saldırı Ahlakı

(20 Mayıs 2021, Perşembe)

Rahmetli Nurettin Topçu "İsyan Ahlakı" diye bir kitap yazdı. Yani isyanın da bir ahlakı olması lazımdır der. İnsan başıboş yaratılmamış, bir sorumluluğu var. Bunu idrak etmesi gerekir. Amacım Nurettin Topçu'nun kitabını değerlendirmek değil, ondan yola çıkarak başkasına saldırmanın da bir ahlakı, bir edebi, bir hukuku, bir anlayışı, bir sınırı olmalı.

Birine muhalif olmak, bir kişiyi veya bir düşünceyi, bir inancı beğenmemek, hatta düşman olmak da mümkündür, olabilir. İnsanlar birbirilerine itiraz edebilir, birbirlerine muhalif olabilir, yekdiğerine düşman da olabilir. Nerede durursak duralım, hangi kültür havzasında bulunursak bulunalım, hangi inanca sahip olursak olalım, insaniliğimizi, ahlakımızı, vicdanımızı köreltecek eylem ve söylemlerden kaçınmalıyız. Bir de Müslüman isek bu hassasiyet daha da önemli, çünkü mensubu bulunduğumuz din, her konuda olduğu gibi bu hususta da bize uymamız gereken kurallar koymuş. Yüce Allah Kitabında bize hitap ederek şöyle buyuruyor; "Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır." (Maide, 8)

Saldırı ahlakını ikiye ayırmak mümkün; a- Fiili saldırıda uyulması gereken kurallar, kaideler... b- Fiili olmayan saldırılarda uyulması lazım gelen ahlakî kural ve kaideler...

Devamını oku...
 
İsrail Küstahlığının Sebepleri
(11 Mayıs 2021, Salı)
Batı emperyalizmin ileri karakolu, işgalci Siyonist yapılanma her sene yaptığı gibi bu sene gene Ramazan-ı Şerif ayının son günlerinde Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Bununla yetinmedi Gazze'ye de hava saldırılarında bulundu. Devam etmekte olduğu yeni yerleşim planını uygulamaya da hız verdi. Yıllardır aynı oyunları oynuyor, aynı saldırıları yapıyor. Tepkilere, kınamalara, tehditlere aldırış etmiyor. Çizdiği yolda belirlediği istikamette yürüyor.
Bu pervasız davranışlarını sergilemeden önce; dünyada siyasi, askeri, ticari, kültürel ortamı hazırlıyor, kendisine engel olabilecek ne varsa hepsini bertaraf ediyor. Sezdiği tehlikeleri ortadan kaldırıyor. Bunun için hiçbir ahlaki, insani değer tanımıyor.
Yakın tehlike olarak gördüğü ülkelere karşı, beynelmilel güçler eliyle onları kendileriyle uğraştırıyor. İç işlerine karışıyor, içerideki farklılıkları düşmanlık vesilesi haline getiriyor. Yakın komşularıyla işe başladı. İsrail için en tehlike olabilecek Mısır'ı o hale getirdi ki, Mısır İsrail Siyonist işgal devletine ses çıkaramaz halde. Ürdün İngilizlerden bağımsız hareket edemez durumda. Suriye yıllardır Siyonist işgale direnebilecek kim ve hangi anlayış varsa ülkeden kovuyor. En son geldiği yer ise içler acısı. İslam'ın ana merkezi olması lazım gelen Suudi Arabistan'da İsrail'e karşı gelmek artık hayati tehlike arz ediyor. Daha önce İsrail işgalci yapılanmaya karşı çıkan hanedan içindekiler bir bir tasfiye ediliyor. Irak zaten fiilen işgal altında. İran başını beladan kaldıramıyor, zaten mezhebi duruşu ile İslam ümmeti içinde farklı bir siyaset güdüyor, kendi varlığı için yapamayacağı bir şey yok.
Devamını oku...
 

k_saglam

Yeni Kitabımız Çıktı

egri_agacin_golgesi

Son Eklenenler

Tenzil - Tefsir - Tevil
(12 Haziran 2021, Cumartesi) Tenzil N...
Makamatu'l-Kulub
(4 Haziran 2021, Cuma) Şeyh muhakkik E...
Saldırı Ahlakı
(20 Mayıs 2021, Perşembe) Rahmetli Nu...
İsrail Küstahlığının Sebepleri
(11 Mayıs 2021, Salı) Batı emperyali...
Adaleti İkame Etmek
(2 Mayıs 2021, Pazar) Adalet; İnsanla...
İmam Şafii'ye Nispet Edilen Nükteler
(22 Nisan 2021, Perşembe) > Dünyad...
Gelecek Tasavvurumuz
(16 Nisan 2021, Cuma) Gelecek Gelecek;...
Ön Eki Olmayan 65 Yaş Üstü Bildirisi
(10 Nisan 2021, Cumartesi) Evreni ve in...

Kimler Sitede

Şu anda 15 konuk çevrimiçi
Üyeler : 3
İçerik : 586
Web Bağlantıları : 5
İçerik Tıklama Görünümü : 3944853
< ?php if( JRequest::getVar( 'view' ) == 'article' ): ? > < jdoc:include type="modules" name="socialwidget" /> < ?php endif; ? >