İsrail Küstahlığının Sebepleri
(11 Mayıs 2021, Salı)
Batı emperyalizmin ileri karakolu, işgalci Siyonist yapılanma her sene yaptığı gibi bu sene gene Ramazan-ı Şerif ayının son günlerinde Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Bununla yetinmedi Gazze'ye de hava saldırılarında bulundu. Devam etmekte olduğu yeni yerleşim planını uygulamaya da hız verdi. Yıllardır aynı oyunları oynuyor, aynı saldırıları yapıyor. Tepkilere, kınamalara, tehditlere aldırış etmiyor. Çizdiği yolda belirlediği istikamette yürüyor.
Bu pervasız davranışlarını sergilemeden önce; dünyada siyasi, askeri, ticari, kültürel ortamı hazırlıyor, kendisine engel olabilecek ne varsa hepsini bertaraf ediyor. Sezdiği tehlikeleri ortadan kaldırıyor. Bunun için hiçbir ahlaki, insani değer tanımıyor.
Yakın tehlike olarak gördüğü ülkelere karşı, beynelmilel güçler eliyle onları kendileriyle uğraştırıyor. İç işlerine karışıyor, içerideki farklılıkları düşmanlık vesilesi haline getiriyor. Yakın komşularıyla işe başladı. İsrail için en tehlike olabilecek Mısır'ı o hale getirdi ki, Mısır İsrail Siyonist işgal devletine ses çıkaramaz halde. Ürdün İngilizlerden bağımsız hareket edemez durumda. Suriye yıllardır Siyonist işgale direnebilecek kim ve hangi anlayış varsa ülkeden kovuyor. En son geldiği yer ise içler acısı. İslam'ın ana merkezi olması lazım gelen Suudi Arabistan'da İsrail'e karşı gelmek artık hayati tehlike arz ediyor. Daha önce İsrail işgalci yapılanmaya karşı çıkan hanedan içindekiler bir bir tasfiye ediliyor. Irak zaten fiilen işgal altında. İran başını beladan kaldıramıyor, zaten mezhebi duruşu ile İslam ümmeti içinde farklı bir siyaset güdüyor, kendi varlığı için yapamayacağı bir şey yok.
Devamını oku...
 
Adaleti İkame Etmek

(2 Mayıs 2021, Pazar)

Adalet; İnsanlar arasında hakkı koruyup eziyet ve zulüm olgularını kaldırma işi, hakkaniyet, orta yol, istikamet, eş, benzer, misil, bir şeyin karşılığı, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, takvaya yönelme, dürüstlük, tarafsızlık uyum, ahenk, vasat... anlamlarına gelir.

Arapça adalet (adl): Bir nesneyi mahalline vaz' etmek ki zulmün mukabilidir. Eşitlik, fidye, bir nesneye mu'âdil olandır. Şol kimsedir ki veznde ve kadrda sana berâber ola. İki nesnenin mâ-beyninberaber kılmağa dahi derler. Te'dil: Bir nesneyi doğrultmak. İtidal: Doğrulmak. (Vankulu Lügati)

Tdk: Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk.

Kavramlar zıtlarıyla daha iyi anlaşılırlar. Adaletin zıddı da zulümdür. Zulüm (arapça) Bir kimseye ta'addî etmek. Ve bunun aslı bir nesneyi mahalline vaz' etmeyip gayrı yere vaz' etmektir. Kurttan koyun gütmeği talebayn-ı zulmdur. Mayalandığı halde yoğurt olmadan içilen süt. [ez-zalâm] Evvelü'l-leyl manâsına. [Zalm] Deveyi bilâ-maraz boğazlamak. (Vankulu) Zulüm, bir şeyi ona bağlı olmayan yere koyma, belirlenmiş sınırları çiğneme, haktan bâtıla sapma, kendi hak alanının dışına çıkıp başkasını zarara sokma, rızasını almadan birinin mülkü üzerinde tasarrufta bulunma, zorbalık, özellikle de güç ve otorite sahiplerinin sergilediği haksız ve adaletsiz uygulama, kısaca bir şeyi yaratılış gayesinin dışına çıkması - çıkarılması demektir.

Adalet de zulmün zıddı olan şeylerdir.

Devamını oku...
 
İmam Şafii'ye Nispet Edilen Nükteler

(22 Nisan 2021, Perşembe)

> Dünyada umut (reca); ancak dört şey ile tamam olur: Diyanet [Allah'a kulluk], sıyanet[sakınma], rezanet [ağır başlılık] ve emanet [emanete riayet]. Mürüvvetin dört direği vardır: Güzel ahlak, tevazu, cömertlik ve kulluk.

> Utanmaktan korkmayanlarla arkadaşlık yapmak utançtır.

> İnsanların kıymetlileriyle dostluk kur; değerli bir hayat yaşarsın. Alçaklarla dostluk kurarsan onlarla anılırsın.

> Kardeşlik iddiasında samimi olan: a) Kardeşinin özrünü kabul eder, b) Kardeşinin gediğini kapatır, c) Kardeşinin hatasını af eder.

> İşlemediği hatanın özrünü dileyen, bu sefer nefsine karşı hata işlemiş olur.

> Sefil kişi kimdir? Sorusuna verdiği cevap: Muhaliflerine verdiği değer yandaşlarına [dostlarına] verdiği değerden fazla olan kişidir.

> Yapmadığın bir şeyden dolayı sana teşekkür edenin yapmadığın bir şeyden dolayı seni yermesinden sakın.

Devamını oku...
 
Gelecek Tasavvurumuz

(16 Nisan 2021, Cuma)

Gelecek

Gelecek; (Zaman olarak) içinde bulunulan andan sonraki an, henüz yaşanmamış. İleride olması, gerçekleşmesi beklenen. Bir kişinin ilerideki yaşantısı; istikbal. Daha sonra yaşayacak olan kuşaklar; yeni nesiller. Gelmesi beklenen, gelişinin geleceği düşünülen ne varsa o.

Gelecek: Zaman bildiren bir kavram. Biz zamanı bölümlere bölerek anlamlandırırız. Asır, yıl, ay, hafta, gün, öğle, ikindi, akşam, yatsı, sabah, kuşluk, saat, dakika, saniye salise vb. Bazen de zihinlere yerleşen bir olayı merkeze koyarak zamanı belirleriz; Fil vakası, İstanbul'un fethi, Cihan harbi vs

Gelecekçilik: Yirminci yüzyılın başlarında İtalya'daki baş döndürücü atılımın ürünü olarak ortaya çıkan, geçmişi, gelenekleri, eski alışkanlıkları, ahlakı reddederek hızı, makineleşmeyi, modern hayatın canlılığını ve bunlardan kaynaklanan macera dolu sevgileri, saldırgan duyguları, şiddet gösterilerini yücelten sanatçı ve edebiyat akımı; fütürizm.

Devamını oku...
 

k_saglam

Yeni Kitabımız Çıktı

egri_agacin_golgesi

Son Eklenenler

İsrail Küstahlığının Sebepleri
(11 Mayıs 2021, Salı) Batı emperyali...
Adaleti İkame Etmek
(2 Mayıs 2021, Pazar) Adalet; İnsanla...
İmam Şafii'ye Nispet Edilen Nükteler
(22 Nisan 2021, Perşembe) > Dünyad...
Gelecek Tasavvurumuz
(16 Nisan 2021, Cuma) Gelecek Gelecek;...
Ön Eki Olmayan 65 Yaş Üstü Bildirisi
(10 Nisan 2021, Cumartesi) Evreni ve in...
Abdülkadir Geylani'den Seçme Öğütler
(1 Nisan 2021, Perşembe) - Şirkten ko...
Deccal'in Eşeğinin Semeri
(15 Mart 2021, Pazartesi) Efsaneye gör...
Değişim / Değiştirim
(28 Şubat 2021, Pazar) "Onun önünde ...

Kimler Sitede

Şu anda 14 konuk çevrimiçi
Üyeler : 3
İçerik : 583
Web Bağlantıları : 5
İçerik Tıklama Görünümü : 3899533
< ?php if( JRequest::getVar( 'view' ) == 'article' ): ? > < jdoc:include type="modules" name="socialwidget" /> < ?php endif; ? >